PREDSJEDNIK OCJENJIVAČKE KOMISIJE

IZV. PROF. DR. SC. MARIN MIHALJEVIĆ ŽULJ

Marin Mihaljević Žulj

Izv. prof. dr. sc. Marin Mihaljević Žulj rođen je 22. listopada 1981. u Zagrebu. Diplomirao je 2007. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, na temu „Praćenje stanja zaraženosti fitoplazmama kultivara Chardonnay na pokušalištu Jazbina“,a doktorsku disertaciju na temu „Utjecaj kvasaca i amonijevog sulfata na pojavu netipične arome starenja u vinu Rajnski rizling“ obranio je 2015. godine na istom fakultetu.

Od 2009. godine predaje na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je do danas nositelj tri modula „Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka“, „Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća“ te „Istraživanja arome vina i jakih alkoholnih pića“.

Od 2014. certificirani je senzorni ocjenjivač vina i voćnih vina sukladno Pravilniku o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina u RH. 2014. godine završava tečaj senzornog ocjenjivanja jakih alkoholnih pića u Austriji (World-Spirits Academy - Bad Kleinkirchheim).

2013. godine sudjelovao je u znanstveno-stručnoj edukaciji „Lallemand malolactic fermentation education“ u Toulouseu (Francuska). Znanstveno se usavršavao 2019., CEEPUS stipendija, For Safe and Healthy Food in Middle-Europe, Szent István University, Faculty of Food Science, Budapest, Hungary, zatim 2019. u Njemačkoj na Sveučilištu Hohenheim, Yeast Genetics and Fermentation Technology.

Iza sebe ima niz uspješnih projekata suradnje sa destilerijama u Hrvatskoj. Autor je knjige „Voćne rakije, likeri i travarice“, te je autor tridesetak znanstvenih i stručnih radova u području tehnologije vina i jakih alkoholnih pića. Dugi niz godina član je ocjenjivačke komisije za jaka alkoholna pića u Republici Srbiji, te je predsjednik mnogih komisija u Republici Hrvatskoj.

Već četvrtu godinu za redom predsjednik je ocjenjivačke komisije na međunarodnom ocjenjivanju voćnih rakija, ginova i likera u Zagrebu Crospirit.